VIRKSOMHEDSPROFIL
Haugaard management er en danskejet konsulent virksomhed, der beskæftiger sig med strategi, ledelses- og forretningsudvikling i handels-, service og industrivirksomheder.

Haugaard management dækker alle væsentlige discipliner indenfor virksomhedsrådgivning, specielt indenfor området "Målstyret ledelse”.

Haugaard management’s stratregi er baseret på at kompetencen gør en forskel. Derfor vil der til de forskellige opgaver altid blive sammensat et team, der dækker lige præcis de kompentencer som der er behov for til den aktuelle opgave.

Haugaard management råder over et omfatttende netværk og et bredt spektrum af konsulenter, der på alle områder kan matche vores kunders behov.

Haugaard management anvender jordnære, pragmatiske og resultatgivende arbejdsmetodikker og baserer i videst muligt omfang processen på vore kunders eksisterende organisation, vedtagne strategier og målsætninger

Haugaard management skræddersyr opgaven til den enkelte kundes specifikke behov. Det kan spænde fra en total omlægning af virksomhedens forretningsgange til en optimering af et eller flere udvalgte delområder.
Vi samarbejder tæt
med kunden om at
skabe den bedst mulige opgaveløsning. Der er derfor ikke to projekter eller processer, der er ens