KONCEPT
Haugaard management’s succes og fremtidige udvikling er betinget af, at vi bestandigt leverer konsulentydelser af særdeles høj kvalitet - som opfylder reelle behov og har en høj og langvarig værdi for vore kunder.

Vi tager altid udgangspunkt i vore kunders aktuelle situation, således at processen sker i overens-
stemmelse med eksisterende målsætninger og strategier og under hensyntagen til - og i respekt for virksomhedens værdier og normer.

Vi arbejder på alle niveauer i en virksomhed, strategisk, taktisk og operationelt, og ved gennemførelsen af en opgave anvender vi ofte et koncept, der indeholder forskellige faser - fra proces og analyse til konsolidering og opfølgning med henblik på en løbende resultatopnåelse.

Nedenstående model viser de 3 faser samt eksempler på indsatsområder og resultater:

Vi samarbejder tæt
med kunden om at
skabe den bedst mulige opgaveløsning. Der er derfor ikke to projekter eller processer, der er ens