OPGAVETYPER

Haugaard management er bredt funderet, men stærk indenfor salg og forretningsudvikling og arbejder bl.a. med følgende:

Virksomhed 1:
Konsulentvirksomhed, Omsætning 100 mio kr. EBIT: 3%. Opgave: kommercielle aktiviteter, salg og forretningsudvikling, Reference: Ejer og bestyrelse.

Virksomhed 2:
Konsulentvirksomhed: Omsætning 10 mio kr. EBIT: 15%. Opgave: ledelse, salg og forretningsudvikling. Reference: Ejer

Derudover er Haugaard management involveret i et forskningsprojekt om miljøvenlig brandhæmning under Miljøstyrelsen. Projektet løber over perioden 2014-2016.

Vi samarbejder tæt
med kunden om at
skabe den bedst mulige opgaveløsning. Der er derfor ikke to projekter eller processer, der er ens